محصولات

دستکش یکبار مصرف


سایز: translate.big

ابعاد: 0*0

تعداد: 100عدد

سفره های بادوک


سایز: translate.Very big

ابعاد: 100*120

تعداد: 10عدد

کیسه فریزر


سایز: متوسط

ابعاد: 25*35

تعداد: 300عدد

کیسه زباله بنددار متوسط


سایز: متوسط

ابعاد: 55*70

تعداد: 20عدد

کیسه زباله بنددار بزرگ


سایز: translate.big

ابعاد: 65*80

تعداد: 15عدد

کیسه زباله بنددار خیلی بزرگ


سایز: translate.Very big

ابعاد: 70*90

تعداد: 10عدد

کیسه زباله بنددار کوچک


سایز: کوچک

ابعاد: 50*60

تعداد: 25عدد

کیسه زباله بنددار اقتصادی


سایز: translate.big

ابعاد: 65*85

تعداد: 15عدد

اسلایدر بزرگ بادوک


سایز: translate.big

ابعاد: 25*30

تعداد: 15عدد

اسلایدر متوسط بادوک


سایز: متوسط

ابعاد: 20*25

تعداد: 20عدد

اسلایدر کوچک بادوک


سایز: کوچک

ابعاد: 18*20

تعداد: 30عدد

دبل زیپ خیلی کوچک بادوک


سایز: کوچک

ابعاد: 14*18

تعداد: 50عدد

دیل زیپ کوچک بادوک


سایز: متوسط

ابعاد: 18*20

تعداد: 40عدد

دبل زیپ متوسط بادوک


سایز: متوسط

ابعاد: 20*25

تعداد: 25عدد

دبل زیپ بزرگ بادوک


سایز: translate.big

ابعاد: 25*30

تعداد: 20عدد

کیسه زباله رولی بزرگ


سایز: translate.big

ابعاد: 65*80

تعداد: 30عدد

کیسه زباله رولی متوسط


سایز: متوسط

ابعاد: 55*70

تعداد: 42عدد

کیسه زباله رولی کوچک


سایز: کوچک

ابعاد: 50*60

تعداد: 54عدد

کیسه زباله رولی اداری


سایز: اداری

ابعاد: 40*50

تعداد: 72عدد