کیسه زباله بنددار خیلی بزرگ

موجود
: 70 *90
: خیلی بزرگ
: 0کیلوگرم
:

تعداد : 10 عدد   

آسان مصرف

تهیه شده از مواد نو و 100 درصد تجزیه پذیر.

زشقف