مگا پک بنددار

موجود
: 50 *60
: کوچک
: کیلوگرم
:

تعداد: 100 عدد

سایز کوچک

مقرون به صرفه و تجزیه پذیر

زشقف