محصولات

کیسه زباله بنددار متوسط


سایز: متوسط

ابعاد: 55*70

تعداد: 20عدد

کیسه زباله بنددار بزرگ


سایز: بزرگ

ابعاد: 65*80

تعداد: 15عدد

کیسه زباله بنددار خیلی بزرگ


سایز: translate.Very big

ابعاد: 70*90

تعداد: 10عدد

کیسه زباله بنددار کوچک


سایز: کوچک

ابعاد: 50*60

تعداد: 25عدد

کیسه زباله بنددار اقتصادی


سایز: بزرگ

ابعاد: 65*85

تعداد: 15عدد

اسلایدر بزرگ بادوک


سایز: بزرگ

ابعاد: 25*30

تعداد: 15عدد

اسلایدر متوسط بادوک


سایز: متوسط

ابعاد: 20*25

تعداد: 20عدد

اسلایدر کوچک بادوک


سایز: کوچک

ابعاد: 18*20

تعداد: 30عدد

دبل زیپ خیلی کوچک بادوک


سایز: کوچک

ابعاد: 14*18

تعداد: 50عدد

دیل زیپ کوچک بادوک


سایز: کوچک

ابعاد: 18*20

تعداد: 40عدد

دبل زیپ بزرگ بادوک


سایز: بزرگ

ابعاد: 25*30

تعداد: 20عدد

کیسه زباله سه رولی بزرگ


سایز: بزرگ

ابعاد: 65*80

تعداد: 30عدد

کیسه زباله سه رولی متوسط


سایز: متوسط

ابعاد: 55*70

تعداد: 42عدد

کیسه زباله سه رولی کوچک


سایز: کوچک

ابعاد: 50*60

تعداد: 54عدد

کیسه زباله سه رولی اداری


سایز: اداری

ابعاد: 40*50

تعداد: 72عدد

دبل زیپ متوسط بادوک


سایز: متوسط

ابعاد: 20*25

تعداد: 25عدد

کیسه فریزر رولی


سایز: بزرگ

ابعاد: 25*35

تعداد: 300عدد

کیسه فریزر رولی


سایز: بزرگ

ابعاد: 25*35

تعداد: 200عدد

فریزر بادوک


سایز: بزرگ

ابعاد: 25*35

تعداد: 120عدد

کیسه زباله صنعتی


سایز: بزرگ

ابعاد: 90*130

تعداد: 20عدد

مگا پک بنددار


سایز: متوسط

ابعاد: 55*70

تعداد: 80عدد

دستمال همه کاره


سایز: متوسط

ابعاد: 25*35

تعداد: 15عدد

دستمال میکروفایبر


سایز: بزرگ

ابعاد: 30*40

تعداد: 1عدد

صافی یکبار مصرف چای و دمنوش


سایز: بزرگ

ابعاد: 9*19

تعداد: 100عدد

ست ملحفه و روبالشی


سایز: translate.Very big

ابعاد: 120*200

تعداد: 1عدد

دستمال جادویی


سایز: بزرگ

ابعاد: 25*30

تعداد: 25عدد

سفره رومیزی تجزیه پذیر


سایز: بزرگ

ابعاد: 120*100

تعداد: 10عدد

سفره یکبار مصرف پلی لوک


سایز: بزرگ

ابعاد: 120*100

تعداد: 10عدد

مگا پک بنددار


سایز: بزرگ

ابعاد: 65*80

تعداد: 60عدد

مگا پک بنددار


سایز: کوچک

ابعاد: 50*60

تعداد: 100عدد