مگا پک بنددار

موجود
: 55 *70
: متوسط
: کیلوگرم
:

تعداد : ۸۰ عدد 

سایز متوسط 

مقرون به صرفه و تجزیه پذیر .

 

 

زشقف